Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Raw Nest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą (dalej „Raw Nest”) przy ul. Ślusarskiej 6/ LU4, 30-710 Kraków, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750164, o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca NIP: 6772437941, REGON: 381371474.
  2. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że zrealizowanie zamówienia bez danych Klienta będzie niemożliwe.
  3. W przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym przetwarzamy dane osobowe w celu:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego,

- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

  • obsługi zamówień, które do nas kierujesz - w tym kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  1. Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Raw Nest, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników,

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie obsługi usług płatniczych;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- dochodzenia i obrony roszczeń.

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

5. Postawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Regulamin świadczenia usług i realizacji zamówień przez Raw Nest sp. zoo sp. k z dnia 07.05.2019, który jest konieczny do zaakceptowania w przypadku rejestracji w naszym sklepie internetowym

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT w związku z realizowanym zamówieniem jest obowiązek podatkowy ciążący na Raw Nest.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres, w którym będzie istniało Twoje konto w sklepie internetowym lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później. 

8. Raw Nest może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- kancelariom prawnym świadczącym na rzecz Raw Nest usługi prawne,

- podmiotom świadczącym na rzecz Raw Nest usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,

- podmiotom świadczącym na rzecz Raw Nest usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

- operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień

9. W każdym momencie klient ma możliwość do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych jest możliwy:

- drogą e-mail na adres biuro@rawnest.pl

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (od 25 maja 2018 r. nazwa organu nadzorczego może ulec zmianie).

 

 Informacja o plikach COOKIES

1.   Raw Nest nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym klienta Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Raw Nest

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

▪ dostosowania zawartości stron internetowych Raw Nest do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu Internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

▪ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

▪ utrzymanie sesji klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta.

6.    W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

▪ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

▪ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

▪ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

▪ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez klienta ustawień i personalizację interfejsu klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi klienta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

▪ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym klienta. Klienci Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu klienta Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator Sklepu Internetowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

9.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta Sklepu Internetowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

10.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).